Functionaliteit

WAT VOOR FUNCTIONALITEIT ZIT ER IN INCASSOTOOL
EN HOE WERKT HET?

BEKIJK HIER DE FUNCTIONALITEIT EN ONZE ROADMAP

Releasenote maart 2020

 

Functie

Bekijk op YouTube
Contactregistraties
Bij een eenmalig document kan nu ook een contactpersoon worden geselecteerd
Contactregistraties kunnen gebruik maken van standaard teksten middels een sjabloon
De contactregistratiesoort “Belpoging” is toegevoegd
Email integratie
Bijlagen uit de email worden nu ook in de actie getoond
Wijzigen contactpersonen bij toevoegen afzender van email is mogelijk gemaakt
Het opslaan van de afzender van een ontvangen email is vereenvoudigd
Debiteuren
Emailadres voor factuur verzending toegevoegd
Direct mail standaard aan
Betaalplan
Zodra een betaalplan wordt aangezet, direct een email met sjabloon versturen
Keuze maken man / vrouw voor uitvoeren robocall
Algemeen
Toevoegen van factuur bestanden vereenvoudigd
Opvragen wachtwoord, toont bij zelf opvragen wachtwoord geen persoonlijke naam van afzender meer
Retour postverwerking naar workflow adres onbekend is sterk vereenvoudigd
Het is nu ook mogelijk om met een QR code automatisch in te loggen als debiteur
Vanuit excel kan een kolom met debiteuren worden geimporteerd om deze aan een workflow te koppelen

Releasenote oktober 2019

Functie

Bekijk op YouTube
Email integratie
Integratie email binnen incassotool office365 – gmail
Automatisch email opslaan in debiteuren dossier
Automatisch taken toekennen nav ontvangen email
Automatisch debiteur in pauze stand kunnen zetten na ontvangst email
Robocalls
Robocalls kunnen verzenden vanuit de workflow
Toegestane tijden ingeven voor uitvoeren robocalls
Keuze maken man / vrouw voor uitvoeren robocall
Algemeen
Bij facturen extra documenten kunnen opslaan zoals werkbonnen, urenstaten, pakbonnen
Automatisch kunnen inlezen extra documenten (koppeling via documentnummer)
Mollie betalingen vanuit Incassotool direct kunnen terugboeken
Incassopartijen en opdrachtgevers kunnen nieuwsbrieven naar  contacten verzenden

Releasenote Mei 2019

Functie

Bekijk op YouTube
Periodiek automatische verzending Power BI rapportages naar stakeholders

Releasenote januari 2019

Functie

Bekijk op YouTube
Algemeen; Introductie versies (Incasso, Starter, Standaard, Expert)
Algemeen; Incassopartij kan default versie voor nieuwe opdrachtgever selecteren
Algemeen; Incassopartij kan versie van opdrachtgever wijzigen
Incassopartij; Incassopartijen kunnen zelf opdrachtgevers aanmaken
Incassopartij; Incassopartij kan opdrachtgever portaal voor incasso-opdrachten ter beschikking stellen
Incassopartij; kan betaallink aanmaken waarbij de gelden aan incassopartij toekomen
Incassopartij; kan QR code in brief opnemen waar de gelden aan incassopartij toekomen
Incassopartij; kan eigen payment server provider koppelen (Mollie)
Incassopartij; kan automatisch minnelijk traject door opdrachtgever laten uitvoeren
Incassopartij; Naam van de opdrachtgever wordt getoond bij open facturen en takenlijst
Versie Incasso; Indien logo’s van opdrachtgever niet zijn ingevuld, logo’s gebruikt van incassopartij
Algemeen; Per administratie kan ingesteld worden hoelang een gebruiker inactief kan zijn voordat er automatisch wordt uitgelogd.
Incassopartij; Bij het aanmaken van een nieuwe opdrachtgever, worden default workflows van de incassopartij automatisch aangemaakt
Incassopartij; Status van overgedragen facturen in een vordering kunnen worden teruggezet naar ‘open’ bij de opdrachtgever
Incassopartij; kan bij een opdrachtgever instellen of nieuwe facturen automatisch worden toegevoegd aan een ter incasso gegeven dossier

Releasenote december 2018

Functie

Bekijk op YouTube
Incassopartijen: Incassopartijen kunnen standaard workflows met sjablonen naar opdrachtgevers kopieren
Algemeen: Incassotool en incassopartijen kunnen gebruikers berichten sturen
Betaalplan: Bij een betaalplan sjabloon kan een afwijkend eerste termijn bedrag worden opgegeven
Betaalplan: Per termijn kan een aparte layout gekozen worden
Layout: Aan eigen afbeeldingen en tekst kunnen betaallinks worden gekoppeld
Layout: Er kan een alternatief briefpapier worden geselecteerd
Betaalplan: Bij een betaalplanjsabloon kan een afwijkend startbedrag worden opgegeven
Betaalplan: Bij een betaalplanjsabloon kan een afwijkend startbedrag worden opgegeven

Releasenote november 2018

Functie

Bekijk op YouTube
Handmatig ingevoerde acties van geblokkeerde facturen en debiteuren in pauze stand ook tonen

Releasenote oktober 2018

Functie

Bekijk op YouTube
Platform 100% Microsoft Azure
Microsoft Power BI – Overzicht acties
Microsoft Power BI – DSO organisatie
Microsoft Power BI – DSO Workflow
Microsoft Power BI – DSO Workflow-debiteur afwijking
Microsoft Power BI – Control Pit
Zelf instelbaar automatisch afmelden gebruiker
Zoeken in historische facturen
Handmatig ingevoerde acties van geblokkeerde facturen en debiteuren in pauze stand ook tonen

Releasenote juli 2018

Functie

Bekijk op YouTube
Inloggen met pincode (brieven)
Wizard voor invullen geslacht, email en telefoonnummer bij aanmelden via pincode
Meertaligheid
Creditrating kan aan workflow worden toegevoegd
Incassokosten worden ook bij oude betaallink automatisch opgehoogd
 Wizard aanmaak betaalplan
 Indien factuur betaald is ook een bericht sturen

Releasenote juni 2018

Functie

Bekijk op YouTube
Nudging bij actie per factuur
Nudging bij actie perntermijn
Eenvoudig switchen bij opdrachtgevers
Importeren outlook emails
Vereenvoudiging instellingen ‘mijn bedrijf’
 DSO grafiek
 Emails kunnen vanuit Outlook als .msg worden opgeslagen en ingezien

Releasenote maart 2018

Functie

Bekijk op YouTube
Grafieken openstaande facturen
Ratingscore debiteuren aan scherm openstaande facturen
 Rating alert bij te grote daling en bij ondergrens
 Verzending facturen, aanmaningen en overige prints via Sandd
 Emails kunnen vanuit Outlook als .msg worden opgeslagen en ingezien

Releasenote Augustus 2017

Functie

Bekijk op YouTube
Betaalplan per factuur
Facturen versturen
Pre-Incassobrieven versturen van Incassopartij
Drempelwaarde herinneringen
Bij toekennen actie herinneringen per email naar medewerker
Bij reactie van een debiteur wordt hiervan een actie op de actielijst gezet

Releasenote April 2017

Functie

Bekijk op YouTube
Incasstool is volledig responsive! Desktop, Tablet en Mobile compatible
Alternatieve sjablonen, indien geen email of mobiel nummer een alternatieve output verzorgen
Opmerkingen bij debiteuren importeren vanuit boekhoudsoftware
Meerdere acties per factuur via workflow instellen
Meerdere acties tegelijkertijd uitvoeren
Bij reactie van een debiteur wordt hiervan een actie op de actielijst gezet
Verbeteringen van user-interface bij aanmaak van particuliere klanten
Verzonden emails laten zien of deze aangekomen en geopend zijn
Afwijkende datum in workflow wordt aangegeven met glyphicon

Releasenote Maart 2017

Functie

Bekijk op YouTube
QR-Code kunnen afdrukken op document voor factuur betaling en aanmaningen met smartphone
QR-Code in scherm voor scannen met smartphone voor betaling
Facturen toegevoegd nadat debiteur ter incasso is worden automatisch toegevoegd aan incassodossier
QR-Code in scherm voor scannen met smartphone voor betaling

Releasenote februari 2017

Functie

Bekijk op YouTube
Factuurhistorie tonen
Betalingen in portaal via online payment provider
 online software gebruikers naam en wachtwoord toevoegen
 PDF weergaves in alle schermen over totale breedte van scherm gebruiken
 Betaalde posten in groen aangeven
 variabele ook in tinymce als link te kunnen selecteren
 slider bij debiteur om facturen bij aanmaningen mee te sturen
 Peildatum voor actie lijst kunnen selecteren
 slider maken bij toon automatische acties (contactregistraties)
 Slider history tonen bij openstaande facturen om ook history te tonen
 Knop testmodus toevoegen bij opdrachtgever
 Overdracht naar incassopartij ook als actie in template profiel kunnen plaatsen
 Bij nieuwe actie in profiel pauze kunnen inlassen
 Pauzestand op debiteurniveau

Eerste volgende update
December 2019

coming-soon-stamp-hi

Roadmap

Functie

Timeable
 Buttons voor deeltermijn aanvragen in e-mail  April 2020
 Vereenvoudiging aanmaak account April 2020
 Preincasso brief bij actie per factuur  Maart 2020
 Incassokosten opvolging  Maart 2020
 Renteberekeningen Juli 2020
 Bankenkoppelingen PSD2  Nog niet bekend

Functionalteit

Functie

MKB Bekijk op YouTube
Automatisch ophalen NAW gegevens check
Betalingen in portaal via online payment provider check
Facturen en herinneringen met mogelijkheid betaling via online payment provider check
Klantenportaal check
Klantenportaal mobiel device check
Multichannel communicatie (sms, email, pdf, brieven) check
Workflow – sjabloonbeheer check
Workflows kopiëren naar andere opdrachtgever check
Betaalplan check
Facturen verzenden check
Zien of email aangekomen / geopend zijn check
Incassokosten WIK check
Factuurhistorie check
Factuur betwisting verwerken check
Actielijsten check
Automatische opvolging debiteuren check
Overdracht naar Incasso intermediair check
Opvragen kredietinformatie Creditsafe check
Koppelingen met (inter)nationale boekhoud-, factuur- en ERP software check
Consumenten en rechtspersonen check
Incassotool portaal in eigen huisstijl check
Contactregistraties op factuurniveau check
Rapportage check
Pre incasso van incassopartij check
Word sjabloon opdrachtgever voor brieven check
Maandelijks overzicht verbruiksstatistieken check
Dashboard prestatiemeting over meerdere opdrachtgevers December 2017