WAT VOOR FUNCTIONALITEIT ZIT ER IN INCASSOTOOL
EN HOE WERKT HET?

BEKIJK HIER DE FUNCTIONALITEIT EN ONZE ROADMAP

Functionalteit

Functie

MKB Bekijk op YouTube
Automatisch ophalen NAW gegevens check
Betalingen in portaal via online payment provider check
Facturen en herinneringen met mogelijkheid betaling via online payment provider check
Klantenportaal check
Klantenportaal mobiel device check
Multichannel communicatie (sms, email, pdf, brieven) check
Workflow – sjabloonbeheer check
Workflows kopiëren naar andere opdrachtgever check
Betaalplan check
Facturen verzenden check
Zien of email aangekomen / geopend zijn check
Incassokosten WIK check
Factuurhistorie check
Factuur betwisting verwerken check
Actielijsten check
Automatische opvolging debiteuren check
Overdracht naar Incasso intermediair check
Opvragen kredietinformatie Creditsafe check
Koppelingen met (inter)nationale boekhoud-, factuur- en ERP software check
Consumenten en rechtspersonen check
Incassotool portaal in eigen huisstijl check
Contactregistraties op factuurniveau check
Rapportage check
Pre incasso van incassopartij check
Word sjabloon opdrachtgever voor brieven check
Maandelijks overzicht verbruiksstatistieken check
Dashboard prestatiemeting over meerdere opdrachtgevers December 2017

Releasenote januari 2019

Functie

Bekijk op YouTube
Algemeen; Introductie versies (Incasso, Starter, Standaard, Expert)
Algemeen; Incassopartij kan default versie voor nieuwe opdrachtgever selecteren
Algemeen; Incassopartij kan versie van opdrachtgever wijzigen
Incassopartij; Incassopartijen kunnen zelf opdrachtgevers aanmaken
Incassopartij; Incassopartij kan opdrachtgever portaal voor incasso-opdrachten ter beschikking stellen
Incassopartij; kan betaallink aanmaken waarbij de gelden aan incassopartij toekomen
Incassopartij; kan QR code in brief opnemen waar de gelden aan incassopartij toekomen
Incassopartij; kan eigen payment server provider koppelen (Mollie)
Incassopartij; kan automatisch minnelijk traject door opdrachtgever laten uitvoeren
Incassopartij; Naam van de opdrachtgever wordt getoond bij open facturen en takenlijst
Versie Incasso; Indien logo’s van opdrachtgever niet zijn ingevuld, logo’s gebruikt van incassopartij
Algemeen; Per administratie kan ingesteld worden hoelang een gebruiker inactief kan zijn voordat er automatisch wordt uitgelogd.
Incassopartij; Bij het aanmaken van een nieuwe opdrachtgever, worden default workflows van de incassopartij automatisch aangemaakt
Incassopartij; Status van overgedragen facturen in een vordering kunnen worden teruggezet naar ‘open’ bij de opdrachtgever
Incassopartij; kan bij een opdrachtgever instellen of nieuwe facturen automatisch worden toegevoegd aan een ter incasso gegeven dossier

Releasenote december 2018

Functie

Bekijk op YouTube
Incassopartijen: Incassopartijen kunnen standaard workflows met sjablonen naar opdrachtgevers kopieren
Algemeen: Incassotool en incassopartijen kunnen gebruikers berichten sturen
Betaalplan: Bij een betaalplan sjabloon kan een afwijkend eerste termijn bedrag worden opgegeven
Betaalplan: Per termijn kan een aparte layout gekozen worden
Layout: Aan eigen afbeeldingen en tekst kunnen betaallinks worden gekoppeld
Layout: Er kan een alternatief briefpapier worden geselecteerd
Betaalplan: Bij een betaalplanjsabloon kan een afwijkend startbedrag worden opgegeven
Betaalplan: Bij een betaalplanjsabloon kan een afwijkend startbedrag worden opgegeven

Releasenote november 2018

Functie

Bekijk op YouTube
Handmatig ingevoerde acties van geblokkeerde facturen en debiteuren in pauze stand ook tonen

Releasenote oktober 2018

Functie

Bekijk op YouTube
Platform 100% Microsoft Azure
Microsoft Power BI – Overzicht acties
Microsoft Power BI – DSO organisatie
Microsoft Power BI – DSO Workflow
Microsoft Power BI – DSO Workflow-debiteur afwijking
Microsoft Power BI – Control Pit
Zelf instelbaar automatisch afmelden gebruiker
Zoeken in historische facturen
Handmatig ingevoerde acties van geblokkeerde facturen en debiteuren in pauze stand ook tonen

Releasenote juli 2018

Functie

Bekijk op YouTube
Inloggen met pincode (brieven)
Wizard voor invullen geslacht, email en telefoonnummer bij aanmelden via pincode
Meertaligheid
Creditrating kan aan workflow worden toegevoegd
Incassokosten worden ook bij oude betaallink automatisch opgehoogd
 Wizard aanmaak betaalplan
 Indien factuur betaald is ook een bericht sturen

Releasenote juni 2018

Functie

Bekijk op YouTube
Nudging bij actie per factuur
Nudging bij actie perntermijn
Eenvoudig switchen bij opdrachtgevers
Importeren outlook emails
Vereenvoudiging instellingen ‘mijn bedrijf’
 DSO grafiek
 Emails kunnen vanuit Outlook als .msg worden opgeslagen en ingezien

Releasenote maart 2018

Functie

Bekijk op YouTube
Grafieken openstaande facturen
Ratingscore debiteuren aan scherm openstaande facturen
 Rating alert bij te grote daling en bij ondergrens
 Verzending facturen, aanmaningen en overige prints via Sandd
 Emails kunnen vanuit Outlook als .msg worden opgeslagen en ingezien

Releasenote Augustus 2017

Functie

Bekijk op YouTube
Betaalplan per factuur
Facturen versturen
Pre-Incassobrieven versturen van Incassopartij
Drempelwaarde herinneringen
Bij toekennen actie herinneringen per email naar medewerker
Bij reactie van een debiteur wordt hiervan een actie op de actielijst gezet

Releasenote April 2017

Functie

Bekijk op YouTube
Incasstool is volledig responsive! Desktop, Tablet en Mobile compatible
Alternatieve sjablonen, indien geen email of mobiel nummer een alternatieve output verzorgen
Opmerkingen bij debiteuren importeren vanuit boekhoudsoftware
Meerdere acties per factuur via workflow instellen
Meerdere acties tegelijkertijd uitvoeren
Bij reactie van een debiteur wordt hiervan een actie op de actielijst gezet
Verbeteringen van user-interface bij aanmaak van particuliere klanten
Verzonden emails laten zien of deze aangekomen en geopend zijn
Afwijkende datum in workflow wordt aangegeven met glyphicon

Releasenote Maart 2017

Functie

Bekijk op YouTube
QR-Code kunnen afdrukken op document voor factuur betaling en aanmaningen met smartphone
QR-Code in scherm voor scannen met smartphone voor betaling
Facturen toegevoegd nadat debiteur ter incasso is worden automatisch toegevoegd aan incassodossier
QR-Code in scherm voor scannen met smartphone voor betaling

Releasenote februari 2017

Functie

Bekijk op YouTube
Factuurhistorie tonen
Betalingen in portaal via online payment provider
 online software gebruikers naam en wachtwoord toevoegen
 PDF weergaves in alle schermen over totale breedte van scherm gebruiken
 Betaalde posten in groen aangeven
 variabele ook in tinymce als link te kunnen selecteren
 slider bij debiteur om facturen bij aanmaningen mee te sturen
 Peildatum voor actie lijst kunnen selecteren
 slider maken bij toon automatische acties (contactregistraties)
 Slider history tonen bij openstaande facturen om ook history te tonen
 Knop testmodus toevoegen bij opdrachtgever
 Overdracht naar incassopartij ook als actie in template profiel kunnen plaatsen
 Bij nieuwe actie in profiel pauze kunnen inlassen
 Pauzestand op debiteurniveau

Eerste volgende update
December 2018

coming-soon-stamp-hi

Roadmap

Functie

Timeable
 Mailboxkoppeling – e-mail automatisch plaatsen bij de juiste debiteur  Maart 2019
 Na ontvangst email facturen blokkeren en actie in actielijst maken voor dispuut afhandeling  Juni 2019
 Buttons voor deeltermijn aanvragen in e-mail  December 2018
 Automatische bevestiging overeenkomst betaalplan  December 2018
 Automatische bevestiging beëindiging betaalplan met overzicht betaalde termijnen  December 2018
 Machine Learning – regels instellen  Oktbober 2019
 Betalingsregelingen  Augustus 2019
 Exact online integratie  Nog niet bekend
 Renteberekeningen  Nog niet bekend
 Incassokosten opvolging  Nog niet bekend
 Bankenkoppelingen PSD2  Nog niet bekend