Maatschappelijk verantwoord

Betaalplan

Iedere instelling krijgt er vroeg of laat mee te maken. En de ene instelling wat meer dan de ander: klanten betalen de factuur niet. En uiteraard willen die mensen vaak wel betalen, maar kunnen ze dat op dat moment simpelweg niet. Wat kan je dan doen?  Je wilt eigenlijk niet direct het incassobureau of de deurwaarder inschakelen.

 

Liever zou je de klanten in de gelegenheid stellen om het verschuldigde in termijnen te betalen. Dat betekent echter ook meer administratief werk en het bewaken van de afspraken, klanten herinneren aan de termijnen, enz.. Al met al best een tijdrovende klus, en dat terwijl je eigenlijk al recht had op betaling.

Vaak wil de klant de factuur wel betalen, maar kan hij/zij dat door omstandigheden niet ineens. Trots en schaamte staan dan een verzoek om een regeling in de weg. Met als gevolg dat een zaak op enig moment uit handen gaat aan deurwaarder of incassobureau, met alle kostenrisico’s van dien. Om nog maar niet te spreken over de verstoorde klantrelatie.

Via een betaalplan kunt u uw klant snel en makkelijk uitnodigen om een betalingsregeling te accepteren, bijvoorbeeld als laatste kans om het uit handen geven van de vordering te voorkomen. Met de inzet van het betaalplan geeft u uw klant op een vriendelijke manier de mogelijkheid om zijn haar verplichtingen op een voor haar draagbare wijze na te komen.

Het betaalplan zorgt er voor dat de klanten een aantal dagen voor en op iedere termijn, een mail of sms ontvangt met een betaalknop zodat ze makkelijk, snel, en op tijd de termijnen kunnen betalen en direct zichtbaar is dat de termijn is voldaan. Vriendelijk en makkelijk. Ook wanneer de termijn gemist is dan kan er nog een herinnering verstuurd worden.

Doordat de bewaking van de afspraken geautomatiseerd plaatsvind hoeft u niet uit te wijken naar deurwaarders of incassobureaus en bespaart u uw klant oplopende kosten (Incassokosten- proceskosten-deurwaarderskosten). Betaalt de klant nog steeds niet, dan kan het betaalplan komen te vervallen en kan de reguliere opvolging van een factuur van start gaan.

 

In het betaalplan wordt alles bewaard. U en uw klant hebben 24/7 toegang tot het betaalplan. Zo weet iedereen altijd wat de stand van zaken is.